yükleniyor
Seviyeye göre işitme kayıpları cihaz tedariki aşamasında önemlidir. İşitme kaybınızı ölçtürmenin ardından cihaz seçimi için merak ettiğiniz tüm detayları sizler için paylaştık. Seviyeye Göre İşitme Kayıpları

İşitme kaybı derecesi cihaz seçimi ile doğrudan ilişkilidir. Yeniden doğal ve kaliteli ses deneyimi yaşamak için işitme kaybı seviyenizin ve konuşmayı ayırt etme skorunuzun ölçüm yapılarak belirlenmesi gereklidir. Yapılan işitme sonrası elde edilen bulgular, seviyeye göre işitme kayıpları derecelendirmelerine göre değerlendirilerek sonuca ulaştırılır. Hafif, orta ve ileri derece gibi ölçümlenebilen işitme kaybı dereceleriyle birlikte kayıp tipi de belirlenerek doğru cihaz seçimi yapılmalıdır.


İŞİTME KAYBI DERECELERİ NELERDİR?

İşitme kaybına ait dereceler sesten izole edilmiş ortamlarda ölçümlenir. Odyometre isimle cihaz kullanılarak yapılan testte birey, 250 ila 8000 Hz frekans bantlarında seslere maruz bırakılarak sonuçlar değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonrası tespit edilen sonuçlar, şu kategorilerde değerlendirilir:

 • Normal işitme
 • Hafif işitme kaybı
 • Orta dereceli işitme kaybı
 • İleri derecede işitme kaybı
 • Ağır işitme kaybı

Normal İşitme

Normal işitme 0 ile 25 dB arasında sesi duyabilme anlamına gelir. İnsan kulağının işitebileceği en küçük ses 0 desibel olarak bilinmektedir. Fısıltı sesi 30 dB ve sessiz konuşma ise 60 dB’dir. Yapılan işitme testi sonuçlarına göre bireyin 0 – 25 dB arasındaki sesleri duyduğunun tespit edilmesi, işitme kaybına sahip olmadığı anlamına gelir.

Hafif İşitme Kaybı

Hafif düzeyde işitme kaybı 25 – 39 dB üzerindeki seslerin işitilmekte zorlanıldığı anlamına gelir. Birey, gürültülü ortamlarda konuşulanları takip etmekte zorlanabilir.

Orta Dereceli İşitme Kaybı

Orta düzey işitme kaybı işitme cihazı olmadan işlerin zorlaştığı anlamına gelir. Kulaktaki işitme kaybı 40 – 69 dB arasındadır. İşitme cihazı kullanılmadan konuşulanları anlamak ve takip etmek güçleşir.

İleri Düzeyde İşitme Kaybı

İleri derece işitme kayıpları güçlü cihaz gereksiniminin ortaya çıktığı anlamına gelir. En iyi kulağın kaybı 70 – 89 dB arasındadır. Güçlü işitme cihazları ya da implant uygulaması ile yeniden sağlıklı işitme deneyimi kazanılabilir.

Ağır İşitme Kaybı

Ağır derece işitme kaybı 90 dB’yi aşan durumlarda söz konusudur. Bu safhada hastanın implant kullanması gereklidir.


İŞİTME KAYBI TİPLERİ NELERDİR?

İşitme kaybının tipi iletim ve sensörinöral olmak üzere ikiye ayrılır. Hastanın seviyeye göre işitme kayıpları yanında cihaz seçimi için işitme kaybı tipinin de belirlenmesi önemlidir. Bazı durumlarda her iki tipte işitme kaybı birlikte görülebilir.

İletim Tipi İşitme Kaybı (İTİK)

İletim tipi işitme kayıpları dış kulak yolu ile orta kulak hastalıklarını içine alır. İşitme kaybının ameliyatla düzeltilebileceği bu grupta, doğuştan veya sonradan oluşabilecek şu şikayetler görülür:

 • Kulak yolunda darlık
 • Kulak yolunun gelişememesi
 • Kulak kiri
 • Enfeksiyon
 • Tümör
 • Kulak zarı deliği
 • Orta kulak kemikçiklerinde kireçlenme
 • Yapısal bozukluklar
 • Orta kulakta kolesteatoma

Sensörinöral İşitme Kaybı (SNİK)

Sensörinöral tip işitme kayıpları iç kulak ve koklear sinir nedenli kayıpları ifade eder. Doğuştan veya sonradan kazanılabilen bu rahatsızlıklar, işitme cihazı kullanılmasını gerektirir. Cihazla halledilemeyen sorunlarda ise koklear implant uygulaması ile SNİK tipi kayıpların telafi edilmesi yolu ile tedavi gerçekleştirilir.

Mikst Tip İşitme Kaybı

Mikst tip işitme kayıpları iletim ve sensörinöral tip kaybın bir arada gözlendiği durumları tanımlar. Seviyeye göre işitme kayıpları ile birlikte yapılan değerlendirme neticesinde, tedavi için işitme cihazı kullanımı gerekebilir.