yükleniyor
En İyi İşitme Cihazı

En doğru işitme cihazını belirlemek bireyin gereksinimleri belirlemeyi gerektirir. İşitme kaybı derecesi, algılama potansiyeli, sosyoekonomik durum ve duyu kaybı tipi gibi değişkenlere bağlı olarak en iyi işitme cihazı seçilir. Geçmiş deneyimlerin de belirleyici olduğu seçim sürecinde, farklı kişilerin önerileri dikkate alınmamalıdır. Teknolojik gelişimler de dikkate alınan cihaz seçim sürecinde, her yeni teknolojinin en iyi olarak bilinen cihazı geride bıraktığı unutulmamalıdır.

EN İYİ İŞİTME CİHAZI HANGİSİ?

En iyi cihaz bireyin işitme kaybı ve gündelik yaşama dönebilmesi için beklentilerine karşılık gelen işitme cihazıdır. Farklı bir kişinin önerdiği ve memnun kaldığı cihazın size iyi geleceği anlamını taşımayacağını unutmayın. Dünyanın en iyi marka işitme cihazı hangisi sorusu yerine, bana en uygun işitme cihazı hangisi sorusunu sorarak seçim yapın. En iyi işitme cihazı seçimi için dikkat etmeniz gereken kritik noktaları aşağıdan takip ederek doğru seçimi nasıl yapmanız gerektiği sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

İşitme Kaybı Tipi

İşitme kaybı çeşidi alınacak cihazın modelini belirleme noktasında önem kazanır. Cihazın iletim tipi ile duyu kaybınızın telafisi için gerekli olan teknoloji örtüşmelidir. İşitme kaybı tipi, kişinin konuşmaları ayırt edebilme derecesini belirler. Ayırt edebilme becerisine bağlı olarak daha yeni teknolojik cihaz gereksinimine duyulan ihtiyaç ortaya çıkabileceği gibi, daha düşük bir teknoloji ile daha uygun fiyatta bir model tipi de beklenen performansı verebilecektir.

Kulak Anatomisini

Kulak anatomisi cihaz tipinin kullanımını etkileyen bir değişkendir. Kulak kanalının dar olması, akıntı gözlenmesi ve diğer fiziksel değişimler; kullanılacak cihaz tipini belirler. Özellikle kanal içi cihazların kullanılabilmesi için talep edilen ölçüler standarttır. Bu standardın altında kalan dar veya aşırı dar kanal tipine sahip bireyler için diğer işitme cihazı çeşitleri kullanılmalıdır.

İşitme Kaybı Derecesi

İşitme kaybı derecesi en iyi cihaz seçimi için dikkat edilecek unsurlar başında gelir. Duyu kaybının belirlenmesi ve telafisi için gerekli teknolojinin seçimi için işitme testi yapılmalıdır. İşitme testi ardından yapılan tespit ardından, diğer unsurlar da dikkate alınarak kişiye uygun işitme cihazı seçilmelidir. İşitme testi sonrası çıkan sonuçlara göre kayba göre işitme kaybı derecesi şu şekildedir:

  • 15 dBHL Altı: Normal
  • 16 – 25 dBHL Arası: Sınırda normal
  • 26 – 40 dBHL Arası: Hafif tip
  • 41 – 55 dBHL Arası: Orta derecede
  • 56 – 70 dBHL Arası: Orta derecede ileri
  • 71 – 90 dBHL Arası: İleri derece
  • 90 dBHL Üstü: Totale yakın

Yaş ve Sosyoekonomik Durum

Yaş ve sosyoekonomik değişkenler farklı kitleyi belirlediği gibi işitme cihazından beklentileri de etkiler. Yukarıda bahsettiğimiz gibi en iyi cihaz seçilirken, kişinin ihtiyaçlarının karşılanması esastır. Çocuklu yaşlar ile daha ileri yaşlarda gözlemlenen işitme kayıplarının telafisi için kullanılan cihaz tipleri birbirlerinden farklıdır. Girilen ortamların farklı gürültü düzeylerine sahip olması, iletişim ihtiyacı ve sosyal yaşantı gibi faktörler göz önüne alınarak en iyi işitme cihazı seçimi tamamlanmalıdır.