yükleniyor
İşitme cihazı veren hastaneler üzerinden alınan sağlık kurul raporları, SGK işitme cihazı katkı ödemesinden yararlanılması için gereklidir. İşitme cihazı raporunun nereden alınması ve raporda hangi bilgilerin yer alması gerektiğini öğrenmek için konunun u İşitme Cihazı Raporu Veren Hastaneler

İşitme cihazı için rapor alınabilecek hastaneler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) desteğinden yararlanmanın yanında doğru cihaz seçimi yapabilmeniz için önemlidir. Devlet, SGK aracılığı ile işitme cihazı alacak vatandaşlara aktif çalışma durumlarına göre farklı tutarlarda destek sağlar. SGK anlaşmalı Yıldırım İşitme Cihazları üzerinden destekten yararlanarak size uygun en iyi işitme cihazını hesaplı fiyattan satın alabilirsiniz. Destek ödemesi ve cihaz seçimi noktasında belirleyici olan rapor için işitme cihazı raporu veren hastaneler üzerinden işlemlerinizi yürütmeniz gereklidir.
 

İŞİTME CİHAZI NEREDEN ALINIR?

İşitme cihazı raporu almak için bünyesinde Kulak, Burun, Boğaz (KKB) uzmanı barındıran hastanelere müracaat etmeniz gereklidir. Alacağınız raporun SGK tarafından kabul edilerek destekten yararlanabilmeniz için uygun statüdeki sağlık kuruluşlarına müracaat etmelisiniz. Yayımlanan son tebliğler ışığında rapor için başvurabileceğiniz hastanelerle ilgili kriterlere aşağıda yer alan alt başlıklar üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşitme Cihazı Raporu Veren Devlet Hastaneleri

İşitme cihazı raporu alınabilecek kamu hastaneleri Türkiye genelindeki devlet hastaneleri, vakıf üniversitelerine ait hastaneler ve tıp fakülteleridir. Bahsedilen hastanelerin bünyelerinde KKB uzmanı bulundurmaları gereklidir. Bebekler, çocuklar veya 18 yaş altındaki bireyler için devlet hastanelerinden alınan sağlık kurul raporları geçersiz kabul edilmektedir. Bu bireylerin rapor için Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakülteleri üzerinden raporlarını almaları istenmektedir.

İşitme Cihazı Veren Özel Hastaneler

İşitme cihazı veren özel sağlık kuruluşları geçmiş yıllarda kalan bir uygulamayı tanımlar. Geçmişte özel hastaneler işitme cihazı için rapor verebilmekteydi. Yayımlanan son sağlık tebliğleri ardından özel hastanelerin işitme cihazı raporu verme yetkileri kaldırıldı. Kamuya ait hastaneler dışında sadece Vakıf Üniversiteleri bünyelerinde bulunan hastanelere başvuruda bulunarak işitme cihazı için rapor alınabilmektedir.
 

İŞİTME CİHAZI SAĞLIK KURULU RAPORUNDA NELER OLMALIDIR?

İşitme cihazı için alınan sağlık kurulu raporları şu bilgileri içermelidir:

  • Hastanın adı ve soyadı
  • Hasta T.C. kimlik numarası
  • Muayene ve rapor tarihi
  • Hasta doğum tarihi
  • Rapor numarası
  • Medula provizyon numarası
  • Tanı

İşitme Cihazı Raporu Kaç Yıl Geçerlidir?

İşitme cihazı raporlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. SGK tarafından verilen işitme cihazı katkı ödemesi için 5 yılı dolduran raporların yenilenmesi gereklidir. Tekrar çıkartılacak raporlar için işitme cihazı raporu veren hastaneler üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi gereklidir.