yükleniyor
Kulak işitme testleri muhtemel bir işitme kaybının tespiti ve derecesinin ölçümü için yapılır. Tespit edilen kaybı ve ses hassasiyetini ölçen testler, yaklaşık 20 ila 30 dakika arasında sonuçlanır. Test sonucu değerlendirilirken belirlenen her detay, duyu İşitme Testi (Odyoloji Testi) Nedir?

Kulak işitme testleri muhtemel bir işitme kaybının tespiti ve derecesinin ölçümü için yapılır. Tespit edilen kaybı ve ses hassasiyetini ölçen testler, yaklaşık 20 ila 30 dakika arasında sonuçlanır. Test sonucu değerlendirilirken belirlenen her detay, duyu kaybının telafisi için kullanılacak işitme cihazı tipinin seçimi için belirleyicidir. Bu nedenle işitme testi yapılmadan cihaz kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 

İŞİTME TESTİ TÜRLERİ NELERDİR?

Odyoloji testi tipleri 5 farklı seçenekte çeşitlendirilmiştir. Test tipleri şunlardır:

 1. Konuşma odyometrisi
 2. Saf ses odyometrisi
 3. Akustik refleks testleri
 4. Timpanometri
 5. Beyin sapı odyometrisi

Konuşma Odyometrisi

Konuşma odyometrisi hastanın iletişim becerisinin tespit edilmesi açısından önemlidir. Bu testte kulağın temel görevi olan anlama ve değerlendirme becerisi ölçülür. Bireyin az duyduğu seviyeye kadar söylenen kelimeleri tekrar etmesi istenerek konuşmayı duyma ve anlama yüzdesi ölçümlenir.

Saf Ses Odyometrisi

Saf ses odyometrisi her iki kulak için yapılan ve tüm frekanslardaki en az duyma seviyesinin belirlendiği önemli testler arasında yer alır. Ses izolasyonu olan kabinlerde yapılan testte, hastanın kulaklık takması istenir. Hastaya bir buton verilir ve duyduğu her seste butona basması istenir. Farklı frekans ve şiddetlerdeki sesler hastaya dinletilir ve tepkisi ölçümlenir. Bu şekilde havayolu işitme seviyesi ölçümlenir. Sonraki aşamada kemik yolu işitme eşikleri belirlenir ve odyograma işlenerek test sonuçlanır.

Akustik Refleks Testleri

Akustik refleks testleri orta kulakta yer alan stapes kasının işlevini ölçmek için yapılır. Diğer testlerle birlikte sonuçları değerlendirilen bu testte, akustik uyaranlara karşı stapes kasının verdiği yanıtlar değerlendirilir.

Timpanometri

Timpanometri orta kulak basıncını ölçmek için uygulanır. Orta kulak ve kulak zarı hareketliliğinin ölçülmesi için dış kulak yoluna hava basıncı uygulanır. Kulağa yerleştirilen bir prob ile hareketlilik ölçülür. Kulak zarı delik olan bireylere bu test yapılamazken, testin yapılabileceği yaş grubu için bir sınırlama bulunmamaktadır.

Beyin Sapı Odyometrisi (BERA)

Beyin sapı odyometrisi iç kulak ile beyin sapı arasındaki iletimi ölçmek amacı ile yapılır. Oluşan elektriksel dalgaların ölçümlendiği testte, test sırasında ortamın sessiz olması ve hastanın uyuması gereklidir. Hastanın uyumaması halinde anestezi altında testi yaptırması gereklidir.
 

İŞİTME TESTİ NASIL YAPILIR?

İşitme testi yapılması için Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına başvurulması gereklidir. KKB uzmanı muayene sonrası bireyin teste ihtiyacı olduğunu tespit ederse, gerekli testlerin yapılması için hastayı odyometriste ya da odyologa yönlendirir. İlk olarak hastaya saf ses odyometrisi testi yapılırken, elde edilen ölçümlere göre diğer testlerin de yapılması talep edilebilir.

Online İşitme Testi Yapılır Mı?</h3>

Çevrimiçi duyma testi evde kolayca yapılabilen ve profesyonel işitme testi yaptırmanın gerekli olup olmadığının anlaşılabildiği basit bir tespit yöntemidir. Bu testte kişinin işitme öyküsünün anlaşılmasına dair bazı sorular sorulur. Evde işitme testi nasıl yapılır sorusuna yanıt olarak verilecek online testte, sorulan sorulara verilen yanıtlar ile puanlama yapılır ve birey, işitme uzmanına yönlendirilerek değerlendirme için iletişim kurulur. Online duyu testi yaptırmak için Yıldırım İşitme Cihazları web sitesini ziyaret ederek, sadece birkaç dakikanızı ayırmanın halinde sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.


İŞİTME TESTİ SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

İşitme testinin sonuçları odyometrist ya da KKB uzmanı tarafından değerlendirilir. Uzman, kaybın derecesi ve türünü değerlendirerek tedavi gerektiren bir durum bulunup bulunmamasını kontrol eder. İşitme kaybı derecesine bağlı olarak duyu kayıpları; hafif, orta, ileti ve ağır kayıp şeklinde değerlendirilir.

İşitme Kaybı Dereceleri Nelerdir?

İşitme kaybı derecelendirmesi bireyin hangi dBHL aralığındaki sesleri işittiğini belirler. İşitme testi sonuçlarına göre belirlenen kayıp dereceleri aşağıdaki gibi gruplandırılır:

 • Normal İşitme: 15 dBHL ve altı düşük sesler işitilebilir.
 • Sınırda Normal İşitme: 16 – 25 dBHL arası sesler işitilebilir.
 • Hafif İşitme Kaybı: İşitme kaybı 26 – 40 dBHL arasındadır.
 • Orta Dereceli İşitme Kaybı: 41 – 55 arasında işitme kaybı bulunmaktadır.
 • Orta Derecede İleri İşitme Kaybı: 56 – 70 dBHL arasında işitme kaybı vardır.
 • İleri Derece İşitme Kaybı: 71 – 90 dBHL arasında işitme kaybı bulunur.
 • Totale Yakın (Ağır) İşitme Kaybı: İşitme kaybı 90 dBHL üzeridir.