yükleniyor
İşitme cihazı çalışması analog ve dijital cihazlarda farklıdır. Daha kolay kullanabileceğiniz cihaz seçimi ve mevcut cihazınızın performansını artıracak öneriler için uzmana danışın. İşitme Cihazları Nasıl Çalışır?

İşitme cihazının çalışma prensibi dış kaynaklı sesleri toplayarak, frekansını hastanın duyabileceği düzeye artırmak şeklinde açıklanabilir. Cihazların görev, hastaların sesleri işitebilmesi için gerekli frekans değişikliğini yapmaktır. Mikrofonun dış sesleri toplaması ile başlayan işitme cihazı çalışması, hoparlör aracılığı ile hastanın kulağına iletimi ile son bulur. Tüm bu süreçte akustik enerjiye sahip ses dalgaları birkaç kez nitelik değiştirerek hastanın duyması için gerekli seviyeye yükseltilir.
 

İŞİTME CİHAZINI OLUŞTURAN BÖLÜMLER NELERDİR?

İşitme cihazına ait bölümler üç parçada anlatılabilir. Cihaza ait bu üç bölüm, cihazın çalışma prensibinin anlaşılabilmesi için de önem taşır. Cihazın çalışma sisteminde etkili rol oynayan mikrofon, amplifikatör ve hoparlör; üstlendikleri farklı görevler ile dış seslerin cihaz kullanıcısı tarafından net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Sesin netliği ve doğallığı ise cihaz tipine göre farklı ayarlamaların yapılmasını gerektirebilir. Analog cihazlarda hasta tarafından yapılan bu ayarlamalar, dijital cihazlarda otomatik olarak yapılır.

Mikrofon

Mikrofon dış sesi toplayarak iletim aşamalarını başlatan işitme cihazı bölümüdür. Mikrofon aracılığı ile akustik enerjiye sahip ses dalgaları elektrik sinyaline çevrilir ve amplifikatöre iletilir. Mikrofon, cihazın sesle karşı karşıya kalan ilk parçasıdır. Cihazın çalışması için ortam sesini toplama görevi mikrofona aittir.

Amplifikatör

Amplifikatör mikrofondan iletilen elektrik sinyalini işlemekle görevlidir. Amplifikatör ayrıca cihazın işlemcisi olarak bilinir. Kazancı artırmaya yarayan bu parça, sesi yükseltir. Hoparlöre gerekli ulaştırmayı yaparak görevini yerine getirir.

Hoparlör

Hoparlör iletilen yükseltişmiş elektrik sinyalini yeniden ses enerjisini dönüştürür ve hastanın kulağına iletir. Cihazın çalışma aşamalarının son parçasını oluşturan hoparlör, elektrik sinyalini sese dönüştürerek dış sesin birey tarafından anlaşılması için son görevi üstlenir.
 

DİJİTAL VE ANALOG İŞİTME CİHAZI NASIL ÇALIŞIR?

Dijital ve analog cihazlarının çalışması dış sesin dönüştürüldüğü sinyal tipinde farklı seyreder. Tercih edilen sinyal tipi, ortam sesinin netliğinin yakalanmasındaki performansı doğrudan etkiler. Son günlerde model sayısı giderek artan dijital cihazlar, analog cihazların giderek yerini almaktadır. Dijital işitme cihazları çalışma sisteminde tercih edilen yeni teknolojiler ile doğal ve 3600 ses deneyimi performansında başarılı işler ortaya koymaktadır.

Analog İşitme Cihazı Nasıl Çalışır?

Analog işitme cihazlarının çalışması yukarıda anlatıldığı gibi ses dalgalarının elektrik sinyallerine dönüştürülmesi ile başlar. Hasta tarafından bulunulan ortam şartlarına uygun programlamaların ayarlanması ile duyma performansı artırılabilir. Dijital cihazlara göre nispeten uygun fiyatlı olan analog cihazlar, elektrik sinyallerine dönüştürdüğü sesi mikrofonda toplayarak kulak zarına aktarır. Sürecin devamında ise orta kulak kemikçikleri ve sinirler yardımı ile iletilen sesin işitilme macerası tamamlanır.

Dijital İşitme Cihazı Nasıl Çalışır?

Dijital işitme cihazlarının çalışması numerik kodlarladır. Ses enerjisi cihaz tarafından numerik kodlara dönüştürülür. Ortamdaki ses yoğunluğuna bağlı olarak otomatik ayar yapabilme opsiyonu tanıyan bu tercih, konforlu ve işlevsel bir kullanım sunar. Dijital cihazlar, işitme cihazı çalışması açısından daha iyi performans sağlar ve en doğal işitme deneyimini kullanıcısına yaşatır.